משתלת קרקש מתכננת ומקימה גינות בסגנון מדברי

לפניכם גלריה של גינות שתוכננו והקמו ע"י צוות קרקש בשנים האחרונות