Please reload

פינת הגינון המדברי

אין תקופה יותר שמחה לגנן מהתקופה הזאת של שיא הפריחה בגינה. בעונה זאת הגנן המדברי מתרגש מהלבלוב של עלי הגפן הצעירים, ושל ניצני היסמין האדמדמים.

השמחה מושבתת כאשר פתאום מבין העלים מציץ לו, מתוך חור בעלה של נענע ,ראש של זחל רעב, או לפתע, מתחת לעלה גפן, מת...