אגבה וילמור

Agave vilmoriniana

פרטי הצמח יעלו בקרוב..