נצחה עצית

Aenomium arborescens

פרטי הצמח יעלו בקרוב..