Acacia raddiana שיטה סלילנית

יולי

כבר דיברנו לא מעט על עצי שיטה (אגב, ברבים - שיטים לא שיטות), אבל הגיע זמן לתת כבוד למינים של עצי השיטים המקומיים. שיטה היא ממשפחת השיטיים (מימוזיים) בסדרת הקטניות. 

התפרחת בצורת כדור בצבע קרם המורכבת מעשרות פרחים זעירים, לשוניים. לשיטה סלילנית יש מראה סוכך, קלאסי של שיטה, כך שהיא נותנת צל רחב. השיטה הסלילנית נפוצה בערבה ובמדבר יהודה ובצפון הנגב. 

בהר הנגב קר לה, ועל כן היא נדירה שם. קשה להבדיל בן שלושת השיטים הגדלות בנגב במיוחד קשה לזהות שיטה סלילנית משיטת הסוכך. לסלילנית יש תרמיל מסולסל, זה סימן ההיכר שלה ועל כן שמה. 

השיטה הגדלה בנחל נוקד, ליד צומת חלוקים, לא נותנת פרח ופרי, ועל כן קשה להגדירה - אולי היא הכלאה בין שיטת הנגב וסלילנית? השיטה הסלילנית קוצנית, על כן לא מתאימה להנטע בגינה פרטית קטנה או קרוב לשבילים. אפשר לנטועה בשוליים של גינה גדולה