שיזף מצוי

Zisiphus spina-Christi

שם מדעי:  Zisiphus spina-Christi

משפחה: אשחריים

מוצא: אפריקה ומזרח הים התיכון

גובה: 6 מטר

צבע פריחה: קרם, לא משמעותי

עונת פריחה: סתיו

צורה: עגולה

עלווה: עלים קטנים אלפטיים

ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד

הערות: קוצני, רגיש לקרה