בולוסנתוס נאה

Bolosantus speciosus

שם מדעי:  Bolosantus speciosus

משפחה: פרפרניים

מוצא: דרום-אפריקה

גובה: 8 מטר

צבע פריחה: לילך-סגול

עונת פריחה: אביב

צורה: עגולה

עלווה: עלעלים ארוכים

ירוק-עד/נשיר: נשיר מותנה