קליסטמון

Callistemon

שם מדעי: Callistemon

מוצא: אוסטרליה

גובה: 3-4 מטר

צבע פריחה: אדום

עונת פריחה: אביב

צורה: עגולה

עלווה: עלים מאורכים

ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד

הערות: מושך ציפורי שיר נודדות באביב