עירית גדולה

Asphodelus ramosus

שם מדעי: Asphodelus ramosus

משפחה: עיריתיים

מוצא:

גובה:

צבע פריחה:

עונת פריחה:

צורה: עשבוני רב-שנתי

עלווה:

ירוק-עד/נשיר:

הערות: