שרביטן ריסני

Ephedra aphylla

שם מדעי: Ephedra aphylla

משפחה: שרביטניים

מוצא: דרום הארץ ומרכז

גובה: 2 מ' ויותר

צבע פריחה: לא משמעותי

עונת פריחה: אביב

צורה: שיח/מטפס עם גבעולים רתמיים צפופים

עלווה: אין

ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד