קרקש צהוב

Colutea istria

שם מדעי: Colutea istria

משפחה: פרפרניים

מוצא: הר הנגב ומדבר יהודה

גובה: 2 מ'

צבע פריחה: צהוב

עונת פריחה: חורף

פריחה: שיח גדול ומסועף

עלווה: עלים קטנים ירוקים

ירוק-עד/נשיר: נשיר קיץ