לוטוס המדבר

Lotus lanuginosus

שם מדעי: Lotus lanuginosus

משפחה: פרפרניים

מוצא: דרום הנגב והערבה

גובה: משתרע

צבע פריחה: אדום

עונת פריחה: אביב

צורה: משתרע מסועף

עלווה: עלים אפורים קטנים

ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד