מקור החסידה השעיר

Erodium crassifolium

שם מדעי: Erodium crassifolium

משפחה: גרניים

צורה: עשבוני רב-שנתי