פרעושית גלונית

Pulicaria incisa

פרטי הצמח יעלו בהמשך...