מקור החסידה השעיר

מקור החסידה השעיר

שם מדעי: Erodium crassifolium

משפחה: גרניים

מוצא:

גובה:

צבע פריחה:

עונת פריחה:

צורה: עשבוני רב-שנתי

עלווה:

ירוק-עד/נשיר:

הערות: