פרעושית גלונית

פרעושית גלונית

פרטי הצמח יעלו בהמשך...