גאופראה מתקלפת

Geoffroea decorticans

שם מדעי:  Geoffroea decorticans

משפחה: פרפרניים

מוצא: דרום אמריקה

גובה: 5 מטר

צבע פריחה: צהובה

עונת פריחה: אביב

צורה: עגולה

עלווה: עלעלים קטנים

ירוק-עד/נשיר: ירוק-עד

הערות: פרי תרמיל אכיל, גזע פיסולי מתקלף