אלה אטלנטית

Pistacia atlantica

שם מדעי:  Pistacia atlantica

משפחה: אלתיים

מוצא: מזרח התיכון, מרכז אסיה  וצפון אפריקה

גובה: 6-8 מטר

צבע פריחה: לא משמעותית

עונת פריחה: אביב

צורה: עגולה

עלווה: עלעלים גלדניים 

ירוק-עד/נשיר: נדיר

הערות: גדל מאוד לאט